Historie Švédska

Historie, to je něco co by měl člověk poznat asi nejdříve, pokud chce nějakou zemi prozkoumat a pochopit blíže. tak třeba do Itálie nebo Řecka jezdí určitě většina turistů za poznáním historie a vyplácnout se na pláž, ale co Švédsko nebo Skandinávie všeobecně? No přeci nádherná nespoutaná příroda a potom kult Vikingů. Ikdyž se v podstatě jednalo o velmi krátké období v celé divoké historii Švédska, tak je určitě tím na co si vzpomenete, když vám někdo řekne co si vybavíte když se řekne Švédsko.

Stará námořní mapa Skandinávie z 15. století (zdroj Wikipedia)
Historie jde nejlépe pozorovat na starých mapách. Toto je stará námořní mapa Skandinávie z 15. století (zdroj Wikipedia)

 

Nebo jinak. Skoro bych se chtěl vsadit, že většina z vás by řekla třicetiletá válka a vpád Švédů do Prahy, což je mj. krásně znázorněno v Zrcadlovém bludišti na Petříně, nebo ono slovíčko Viking, ikdyž v případě švédských Vikingů, bychom měli spíše říkat Varjagové. No a jak si vlastně představujete takového Švéda z historie? Určitě urostlý, mohutný, silný, dlouhovlasý s plnovousem… Možná tomu takto kdysi bývalo, ale kdo ve Švédsku byl, tak si určitě připadal jako doma, rozhodně žádný rozdíl. Vzhled Švéda a nás středoevropanů se rozhodně neliší. A tak tomu je i s historií, takže osídlování, rozpínání, válčení, nadvládat, podřízenost, vzpoury, víra a nějaká ta osobnost.

Pojďme si tedy ve stručnosti trochu te historie přiblížit. Těm stěžejnějším událostem se potom budeme věnovat v samostatných článcích.

ca 12000 př. Kr.
Území dnešního Švédska pokrývá silná vrstva ledu. Po jejím ústupu se do nejjižnější pobřežní oblasti postupně stěhují chovatelé sobů.

4000 př. Kr.
Na jihu země se pozvolna rozšiřuje zemědělství

3700 př. Kr.
Pohřbívá se v komorových mohylách (první pomníky ve švédské krajině)

1800 př. Kr.
Ve Švédsku se vyrábějí bronzové předměty podle vzorů běžných v kontinentální Evropě.

1500 př. Kr.
Pro mocné muže a ženy se budují mohylové hroby a kamenné mohyly.

500 př. Kr.
Raná doba železná. Zhoršení klimatu a úpadek zemědělství.

98 př. Kr.
Tacitus odkazuje ve svých dílech na Svoni

800
Začátek vikinského období. Vikingové pronikají nejen k břehům Anglie, Skotska, Francie, ale i hlavně do východní Evropy a po ruských řekách dokonce až k Černému a Kaspickému moři. Právě východní Evropu a západní Asii měli na svědomí nejvíce švédští Vikingové, tzv. Varjagové. Založení obchodního střediska Birka u jezera Mälaren.

1008
Olof Skötkonung pokřtěn ve Västergötlandu

1080
Pohanská vzpoura, křesťan Inge I. Starší svržen a rod Svea si volí za krále Blot-Svena.

1101
Schůzka tří králů v Kungahälle, kteří stanovují hranice severských zemí.

1133
Na královský trůn usedá panovník Östergötlandu, Sverker I. Starší.

1157
Erik IX. Svatý
obsadil jihozápadní Finsko a vyhlásil proti Finům křížové výpravy.

1164
Založeno arcibiskupství v Uppsale.

1222
Umírá Jan I. Sverkersson, poslední panovník z rodu Sverkerů. Moci se ujímá Erik Eriksson (Erik XI.)

1240
Bitva na řece Nivě, kde byli Švédové poraženi Alexandrem Něvským.

1248
Riskjarlem se stává Birger Jarl, nejdůležitější státník krále.

1250
Po Eriku Erikssonovi nastupuje Valdemar I. Birgersson, syn Birgera Jarla, první z dinastie Folkungů (Bjälboů).

1252
Založen Stockholm

1275
Za švédského krále zvolen u Mora stenar Magnus Ladulås.

1280
Deklarace z Alsnö, šlechta osvobozena od daní.

1284
Finsko se stalo švédským vévodstvím.

1349-50
Ve Švédsku řádí morová epidemie.

1364
Albrecht Meklenburský (Albrekt av Mecklenburg) se stává králem a pojímá do svého znaku symbol tří korunek.

1389
Bitva mezi Albrechtem Meklenburským a dánskou královnou Margaretou u Åsle skončila vítězstvím královny.

1397
Dánská královna Margareta sjednotila severské země Dánsko, Norsko a Švédsko a vznikla tzv. Kalmarská unie.

1434-36
Povstání sedláků v čele s Engelbrektem Engelbrektssonem proti daním a břemenům zavedených Kalmarskou unií.

1471
Sten Sture Starší poráží u Brunkebergu dánského krále Kristiána I.

1477
Založení univerzity v Uppsale

1520
Stockholmská krvavá lázeň. Poprava sta švédských šlechticů.

1521
Protidánské povstání

1522
Gustav Vasa králem. Rozkvět švédského národního státu s postupný růstem centrální moci. Rozchod s římskokatolickou církví a založení luteránské státní církve.

1523
Za krále zvolen Gustav I. Vasa.

1527
Reformy parlamentu, konfiskace církevního majetku.

1542
Nils Dacke v čele rolnického povstání ve Smålandu.

1544
Pro nástupce Gustava I. Vasy zavedena dědičná monarchie.

1560
Umírá Gustav I. Vasa

1561
Korunovace Erika XIV. a omezení moci jeho bratrů.

1563-70
Švédsko-dánská válka (Severská sedmiletá válka).

1568
Erik XIV. uvězněn svými bratry na zámku Gripsholms Slott.

1569
Korunovace Jana III. ve Stockholmu

1577
Údajně na otravu umírá Erik XIV.

1592-98
Personální unie s Polskem (Zikmund III. Vasa)

1610-15
Švédsko-ruská válka

1611
Králem se stává Gustav II. Adolf

1612
Státním kancléřem je jmenován Axel Oxensierna.

1617
Za konverzi ke katolické víře zaveden trest smrti.

1618
V Německu vypukla třicetiletá válka.

1632
V bitvě u Lützenu padl Gustav II. Adolf, který přispěl k velmocenskému postavení Švédska.

1632
Kristýna (Kristina) se ve svých šesti letech stává královnou.

1648
Vestfálský mír přičleňuje Švédsku nová území.

1654
Kristýna abdikuje a na trůn usedá Karel X.

1655
Kristýna přestupuje na katolickou víru a slavnostně ji vítá Řím.

1658
Mírem v Roskilde získalo Švédsko po válce s Dánskem Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Trondheim a ostrov Bornholm. Švésko v jehož držení jsou i Estonsko a Lotyšsko, dosahuje z hlediska geografické rozlohy i vojenské moci svého vrcholu.

1680
Karel XI. zahajuje období samovlády a omezuje moc šlechty.

1697
Zámek Tre Kronor devastuje požár. Korunovace krále Karla XII.

1700-21
Severní válka (s Ruskem, Saskem, Polskem, Dánskem a Norskem), Švédsko ztrácí své velmocenské postavení.

1709
Švédsku armádu poráží u Poltavy Petr I. Veliký

1718
Během obléhání Fredrikshaldu v Norsku umírá Karel XII.

1719
Nová ústava přesouvá pravomoci z krále na parlament.

1738
Éra svobody, ustanoveny jsou pravomoci parlamentu. Volby vyhrává Strana klobouků.

1741
Carl von Linné jmenován profesorem v Uppsale.

1754
Královská rodina se stěhuje do Královského paláce

1772
Státní převrat Gustava III. Král získává absolutní moc.

1778
Vytvořen národní kroj. Za některé zločiny zrušen trest smrti.

1786
Založena Švédská akademie

1790
Švédsko v bitvě u Svensksundu poráží Rusy.

1792
Zavražděn Gustav III.

1809
Svržen Gustav IV. Adolf. Jako důsledek Napoleonova spojenectví s Ruskem přichází Švédsko o Finsko. Dánsko bylo nuceno se vzdát Norska.

1810
Francouzský maršálek Jean Baptiste Bernadotte zvolen za švédského korunního prince a o osm let později nastupuje jako Karel XIV. Jan na trůn.

1814
V mírové smlouvě s Dánskem získává Švédsko Norsko.

1818
Karel XIV. Jan korunován za krále Švédska a Norska.

1842
Zřizování základních škol.

1850
Počet obyvatel Švédska dosahuje 3,5 milionů obyvatel, z toho 93 tisíc žije ve Stockholmu.

1856
Zprovozněna první železnice ve Švédsku.

1866
Reforma říšského sněmu, zřízen dvoukomorový parlament.

1876
L. M. Ericsson zahajuje výrobu telefonů.

1879
Vyšel román Augusta Strindberga Červený pokoj.

1905
Parlament rozpouští unii s Norskem.

1908
Ve Stockholmu otevřeno Královské dramatické divadlo.

1912
Přijaty zásady neutrality.

1921
Uzákoněno všeobecné volební právo.

1930
V architektuře se prosazuje funkcionalismus stimulovaný Světovou výstavou ve Stockholmu.

1932
Ministerským předsedou zvolen sociální demokrat Per Albin Hansson a zůstává předsedou vlády až do roku 1946.

1939
Na začátku 2. světové války znovu proklamována neutralita.

1940
Švédsko-německá dohoda o průchodu německého vojska.

1946-69
Ministerským předsedou sociální demokrat Tage Erlander.

1950
Ve Švédsku začíná vysílat veřejná televize.

1952
Zprovoznění první trasy metra ve Stockholmu.

1955
Povinné národní zdravotní pojištění.

1958
Ženy mohou být vysvěcené za kněžky.

1967
Zavedena jízda vpravo.

1969
Erlandovým nástupcem sociální demokrat Olof Palme

1973
Umírá Gustav VI. Adolf a na švédský trůn nastupuje Karel XVI. Gustav (Carl XVI Gustaf).

1974
Král ztrácí veškerou politickou moc.

1979
Ministerským předsedou Thorbjörn Fälldin, předseda strany středu v čele parlamentu opět Olof Palme.

1980
Nová ústava dává ženám dědické právo na trůn.

1986
V únoru zavražděn Olof Palme, vedení sociálně demokratické strany se ujímá Ingvar Carlsson, v březnu se stává ministerským předsedou.

1991
Ministerským předsedou Carl Bildt, předseda strany umírněných.

1994
Lidové hlasování rozhodlo o vstupu Švédska do Evropské unie.

1994
Po vítězství sociální demokracie ve volbách, největším od roku 1982. se ministerským předsedou stal Ingvar Carlsson.

1995
Ingvar Carlsson odstuuje z pozice ministerského předsedy a nahrazuje jej Göran Persson.

2000
Otevřen Öresundský most spojující Dánsko se Švédskem. Švédská církev se odtrhává od státu.

2003
Švédsko odmítá euro. Ve Stockholmu zavražděna ministryně zahraničí Anna Lindhová.

Zdroje

 • Průvodce do zahraničí – Švédsko, vydavatel Nakladatelství Olympia
 • Společník cestovatele – Švédsko, vydavatel Euromedia Group
 • Wikipedie

Pozn.: Tak jsem si na sebe opět ušil bič jako hrom. Historie je pořádně široký a obsáhlý záběr. Budu se snažit postupně doplňovat doplňovat a zase doplňovat…

 

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

3 thoughts on “Historie Švédska

 • Profilový obrázek
  2015-09-12 (7:34)
  Permalink

  1.Četl jsem, že to byli Švédové, kteří první se snažili udělat z rasismu vědu (nikoliv nacisté. Ti to jen převzali).
  2.Švédové „prý“ po celou dobu 2.světové války dodávali nacistickému Německu železnou rudu.
  Děkuji za odpověď a ev. odkazy na webové stránky této problematiky. Karel Gutt

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *