Příběh tří bratrů, z nichž to Magnus vyhrál

Magnus Ladulås neboli Magnus III., Valdermar I. a Erik. Ano, prostě jen Erik. Tři bratři, o nichž jste pravděpodobně neslyšeli. Možná jste slyšeli o jejich otci jménem Birger jarl, který založil okolo roku 1252 Stockholm a vedl křížovou výpravu do Finska. Magnus i Valdemar však byli (oba) po dobu 15 let švédskými králi a rozhodně nestojí za opomenutí. Dodnes se hledá Magnusův hrob, jehož umístění je pro historiky jednou velkou záhadou.

Magnus Ladulås | freska v kostele Riddarholmskyrkan, Stockholm (zdroj Wikipedia)
Magnus Ladulås | freska v kostele Riddarholmskyrkan, Stockholm (zdroj Wikipedia)

Magnus se narodil okolo roku 1240 a byl jedním z mnoha Birgerových dětí. O jeho dětství a dospívání se moc neví, více zdrojů máme až od roku 1255, kdy papež dovolil Birgerovi přidělit svým synům určité části své říše. Ještě předtím se však v roce 1250 stal Valdemar švédským králem Valdemarem I. Nejmladší z těchto tří bratrů, Erik, žádný titul ani bohatou ženu nedostal a tak se snažil mezi bratry rozdmýchávat konflikty. Po otcově smrti v roce 1266 přebírá Magnus jeho úřad jarla a vévody a od té doby o něm prameny až do roku 1273 mlčí. Pravděpodobně však v té době docházelo (i díky Erikovi) k množství konfliktů a potyček mezi Švédy, Dány a Nory, kteří bojovali o území a moc (všechny tři země měly tehdy odlišné hranice a často bojovaly o vzájemnou nadvládu).

Valdemar I. to na trůnu postupně přestal zvládat a obvinil Magnuse, že za to může on a že se chce zmocnit trůnu. Magnus i s Erikem uprchli k dánskému králi Erikovi V. Klippingovi a uzavřeli s ním dohodu, kdy jim za finanční odměnu pomůže zmocnit se trůnu. Valdemar před nimi nakonec musel uprchnout do Norska a vyhrožoval, že se vrátí. Což udělat a byl zatčen. Za to, že se vzdal koruny v Magnusův prospěch, mu bratr dovolil ponechat si titul vévody a starat se o Västergötland, Dalsland, Värmland a Småland. Valdemar se ale po nějaké době zase pokoušel o vzpouru, tak ho Magnus až do konce jeho života zavřel na hradě v Nyköpingu.

Švédský král Magnus Ladulås vyobrazen na dobové minci (zdroj Wikipedia)
Švédský král Magnus Ladulås vyobrazen na dobové minci (zdroj Wikipedia)

Korunovace proběhla v uppsalské katedrále a Magnus následně udělil svému bratru Erikovi jeho první titul, a to vévody. Erik si vévodování bohužel dlouho neužil, protože ve stejném roce zemřel. Na jeho úřad nastoupil mladší bratr Bengt Birgersson, budoucí biskup. Magnus posléze vydal zákon o pevně stanovených daních a daňové výjimce pro ty, kteří králi dodávali válečné jezdce a tím vytvořil švédskou bohatou svobodnou třídu, tzv. frälset. Tímto nařízením nahradil původní daňový systém (tzv. Uppsala öd z předkřesťanské doby, kdy se o financování krále staraly jednotlivé dvory), který jeho příjmy určoval a omezoval. 1284 svolal ve Skänninge tzv. Skänninge stadga, shromáždění nejvýznamnějších pánů a církevních hodnostářů, které se dá považovat za první setkání královské rady – riksdagu. Začal si také, jako první říkat „Král Sveů a Gotů“.

Magnus zemřel v roce 1290 a až do roku 2011, kdy byl otevřen „jeho“ hrob ve stockholmském kostele Riddarholmskyrkan, se mělo za to, že je pohřbený tam. Nalezené kostry však byly z 15. století. Nedávno byly v kostele objeveny stále neotevřené prostory, takže můžeme stále doufat, že kostru krále Magnuse nalezneme.

Hrobka krále Magnuse z roku 1574 od Lucase van der Werdta | Riddarholmskyrkan, Stockholm (zdroj Wikipedia)
Hrobka krále Magnuse z roku 1574 od Lucase van der Werdta | Riddarholmskyrkan, Stockholm (zdroj Wikipedia)

 

Zdroj

lucie.podhornaLucka studuje v Brně švédštinu a Švédsko má procestované z jihu až na úplný sever. Cestuje ráda jen s kamarády, bahotem, foťákem a na stopa, protože tak člověk svou vysněnou destinaci pozná daleko lépe, než za okny hotelu. Překládá, tlumočí, zkoumá světovou historii, chtěla by ochutnat spettekaka, napsat úspěšně diplomku a stát se odbornicí na Švédsko.

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

One thought on “Příběh tří bratrů, z nichž to Magnus vyhrál

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *