Orel mořský l Havsörn

Orel mořský (Haliaeetus albicilla), ve švédštině Havsörn, je největší evropský orel (je však menší než Orlosup bradatý hnízdící na jihu Španělska), rozpětí křídel dosahuje až 2,5 m. Létá s nataženými ručními letkami křídel. Staří ptáci mají žlutý hákovitý zobák a krátký bílý kýlovitý ocas. Mladí jedinci mají tmavě zbarvený zobák i tmavší ocas. Neopeřené nohy jsou žluté. Samec a samice se navzájem liší pouze velikostí.

Orel mořský l Havsör

 

Délka těla orla mořského dosahuje 69–92 cm, hmotnost u samce cca 4 kg, u samice 7 kg. Rozpětí křídel může dosahovat až 2,5 m. Zbarvení tmavohnědé jen ocas bílý, případně i jiné světlejší oblasti na hlavě a krku. Za letu se snadno pozná, podle charakteristického vzhledu dlouhých širokých křídel s roztaženými ručními letkami. Ocas je klínovitý, jeho zbarvení se v průběhu života výrazně mění. Přechází od hnědé mladých ptáků, přes hnědobíle mramorovanou k bílé barvě s hnědými okraji rýdovacích per u pohlavně dospělých jedinců. Podobně postupně světlá starším ptákům nejen hlava a hruď, kde může původní hnědá (bíle kropenatá) barva přejít až do hnědožluté, ale i zobák, který z hnědé přechází v jasně žlutou.

Orel mořský pohlavně dospívá ve 4–5 letech. Hnízdí velmi časně a zásnubní lety mohou začínat již v prosinci. V lednu a únoru probíhá stavba hnízda a v druhé polovině února již snášejí vejce. Samice snáší nejčastěji 2 bílá vejce na kterých sedí střídavě oba rodiče po dobu cca 38 dní. Mláďata zpočátku krmí jen samice, která jim potravu trhá. Později si s kořistí poradí sama a předkládá jim jí i samec. Doba krmení na hnízdě je asi 70-75 dní. I po opuštění hnízda se mláďata zprvu zdržují poblíž a rodiče je krmí ještě alespoň měsíc.

Orel mořský l Havsör

 

Hnízdí na okrajích zatopených území, v jezernatých a rybničnatých oblastech. Hnízdo je obrovská stavba z klacků a proutí umístěná na stromech převážně v blízkosti vody. Průměr hnízda může dosahovat i 100–160 cm. Orli je využívají opakovaně, i když mohou v různých letech několik hnízd střídat. Každý rok hnízdo trochu dostaví, takže po několika letech může dosáhnout výšky dvou metrů a hmotnosti několika set kilogramů.

V potravě orla mořského výrazně převažují ryby a vodní ptáci, méně i různí savci. Zvláště v zimě nepohrdnou ani mršinami. Složení potravy se mění v průběhu sezony, zvláště po zamrznutí rybníků nedokáží ulovit dost ryb. Denně potřebuje cca 700 g potravy.

Loví většinou v letu ryby, které jsou těsně u hladiny, vodní ptáky loví pouze z vodní hladiny, letících si nevšímá. Jeho kořist mívá nejčastěji 1–2 kg, ale unese i šestikilový úlovek.

Orel mořeský l Havsörn (foto Ondřej Prosický www.naturephoto.cz)

 

Orel mořeský l Havsörn (foto Ondřej Prosický www.naturephoto.cz)

 

Orel mořský je rozšířen v Evropě a Asii mimo tropické oblasti (palearktické rozšíření). Na severu tvoří hranici rozšíření lesotundra, na jihu hranice probíhá od Balkánského poloostrova přes Turecko k jižnímu pobřeží Kaspického moře. Jako okrajové oblasti výskytu se dají označit i některé středomořské ostrovy, Island, Kamčatka, a ostrovy podél severovýchodního pobřeží Asie.

Převážně severněji žijící populace v zimě přetahují do jižnějších oblastí a vyhledávají nezamrzající vodní plochy. Někdy zalétají i mnohem dále na jih, například do oblasti Perského zálivu, severní Indie a podobně. Mladí ptáci podnikají potulky, které však mohou vést i na sever (z Balkánu do střední Evropy a pod.).

Orli byli na velké části svého areálu vyhubeni, nebo byly výrazně sníženy jejich početní stavy. V poslední době se však situace zlepšuje a znovu se šíří zpět do původních lokalit. Početnost orla mořského v Evropě se odhaduje na 5.000 párů.

Orel mořeský l Havsörn (foto Ondřej Prosický www.naturephoto.cz)

 

Výskyt ve Švédsku

Ve Švédsku orel mořský hnízdí především podél pobřeží Baltského moře, v jižním a středním Švédsku u jezer a v Laponsku. Byl viděn a hnízdí v celém Švédsku, kromě provincií Dalsland, Härjedalen a Jämtland.Švédský orel mořský může v zimě migrovat až do střední Evropy, ale také může zůstat v místě hmízdění po celou zimu.

Stav ve Švédsku

V roce 2009 bylo ve Švédsku asi 500 párů, což představovalo populaci asi 2500 jedinců. I když populace orla mořského v současné době roste o 8 % ročně, tak je ještě stále ohrožen.

Asi před 200 lety hnízdili orli v celém Švédsku, byť nerovnoměrně, protože je vázán na vodu, a tak se zdržoval hlavně na pobřeží a u velkých jezerech. Odhaduje se, že populace mohla být tehdy kolem 500 hnízdících párů. Během roku 1800, začal strmý lov orlů. Lov pokračoval až do 19. století, a proto v roce 1924 bych orel mořský vyhlášen za chráněný druh. V roce 1924 zůstalo jen asi 35 až 40 párů na východním pobřeží a asi 10 párů v Laponsku. Tato ochrana však vedla k pomalé obnově populace na východním pobřeží a v roce 1950 tam bylo asi 100 hnízdících párů. Potom přišel další tvrdý úder pro populaci orla. Vzhledem ke zvýšené koncentraci znečišťujících látek v Baltském moři, jako jsou PCB a DDT, se snížila reprodukční schopnost. V roce 1973 se napočítalo jen šest mladých orlů po celém východním pobřeží.

V roce 1971, Švédská společnost pro ochranu přírody založila projekt Havsörn, který byl prvním druhem projektu ve Švédsku pro obnovu populace orla mořského. Tento projekt měl úspěch a od roku 1970 se orlu mořskému pozoruhodně daří a hnízdí nyní podél celého pobřeží Baltského moře, a od roku 1980 začal znovu kolonizovat původní znízdiště ve zbytku Švédska.

Zdroj Wikipedie

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *