Malmö

Malmö je třetím největším švédským městem, po Stockholmu a Göteborgu, ležící v jeho nejjižnější provincii Skåne na jižním pobřeží Švédska.

Nejznámější ikonou Malmö je dům Turning Torso (foto Justin Brown, zdroj imagebank.sweden.se)
Nejznámější ikonou Malmö je dům Turning Torso (foto Justin Brown, zdroj imagebank.sweden.se)

Malmö je správním střediskem provincie Skåne a má 290.007 obyvatel v osmi různých lokalitách, z čehož 38 % jsou lidé cizího původu včetně velké muslimské komunity.

Malmö je jednou ze tří státem oficiálně uznaných metropolitních oblastí. Rozloha kraje činí 2.535,762 km². Malmö zahrnuje 11 obcí: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Skurup, Staffanstrop, Svedalam Trelleborg a Vellinge. Lund, ve kterém žije přes 100.000 obyvatel a ve kterém sídlí významná skandinávská univerzita, tvoří dohromady s Malmö vzdělávací a ekonomickou osu regionu.

Malmö je jedním z nejvíce průmyslových měst ve Skandinávii a nutno podotknout, že až do přelomu tisíciletí zápasilo město se značně industriálním vzhledem. Od té doby Malmö zažilo strhující architektonický rozmach, rozmach lehkého průmyslu a služeb (hlavně bio-technické obory a IT firmy). Rozvoj tímto směrem byl značně podpořen především díky studentům Malmö University College. Město ale také obsahuje mnoho historických budov a parků a je obchodním centrem pro západní část Scanie – ve měste má pobočku např. World Trade Federation.

Během posledních let byla zřízena vysokoškolská kolej místní univerzity a město se nyní snaží soustředit na vzdělávání, umění a kulturu. V roce 2007 se Malmö umístilo na 4. místě v žebříčku 15 nejzelenějších měst časopisu Grist.

Turning Torso od přístavu (foto Justin Brown, zdroj imagebank.sweden.se)
Turning Torso od přístavu (foto Justin Brown, zdroj imagebank.sweden.se)

Historie

Má se za to, že Malmö bylo založeno v roce 1275 jako opevněné přístaviště nebo přívoz v majetku arcibiskupa z Lund, který sídlí asi 20 km na severo-východ. Malmö patřilo v tomto období Dánsku a bylo po celá staletí jeho druhým největším městem. Původní jméno tohoto osídlení bylo Malmhaug, což znamená „hromada štěrku“.

V 15. století se Malmö stalo jedním z největších a nejnavštěvovanějších měst Dánska. Dosáhlo přibližně velikosti 5000 obyvatel a stalo se nejdůležitějším městem v okolí úžiny Oresund. Město bylo velmi oblíbeno německou Hanzou , která ji vyhledávala jako tržiště. V tomto období nastává také pozoruhodný rozkvět rybolovu sleďů. V roce 1437 dostalo město od krále Erica Pomerania erb. Ten byl založen na erbu samotného krále: gryf na stříbrném poli s červení. Od té doby se hlava gryfa objevuje v heraldice Malmö a následně se rozšiřuje na celou provincii Scania.

V roce 1434 byla postavena nová pevnost na pláži jižně od města. Tato pevnost, dnes známá jako Malmöhus, získala svoji současnou podobu až v polovině 16. století. Později bylo postaveno několik dalších opevnění, čímž se Malmö stalo nejvíce opevněným město ve Švédsku. Do dnešní doby se ale dochoval jen Malmöhus. Během 16. stol. se v Malmö stává velice populární luteránské učení a Malmö se stává jedním z prvních měst ve Skandinávii, které plně konvertuje na tuto víru (mezi 1527 – 29).

V 17. století se Malmö a celý kraj Skane (Skåneland) stal švédským vlastnictvím. Konkrétně se tak stalo v r. 1658 podepsáním smlouvy Roskilde. V červnu 1677 je Malmö obléháno asi 14.000 dánskými vojáky, nicméně ani po jednom měsíci obléhání se Dánům nepodařilo Malmö dobýt.

Na začátku 18. století mělo Malmö přibližně 2.300 obyvatel, avšak kvůli válkám Karel XII. a epidemii černého moru se populace v roce 1728 snížila přibližně o 1.500. Populace příliš nerostla do vybudování moderního přístavu koncem 18. století. Město začalo expandovat a v roce 1800 mělo již 38.054 obyvatel.

Malmö okolo let 1850-70 velmi prosperovalo díky konstrukci jižního švédského železničního koridoru, neboť došlo k významnému posílení průmyslu. V roce 1840 byl založen přístav Kockums. Průmysl dominoval Malmö dalších 150 let.

V roce 1870 bylo Malmö spojeno s Norrköpingem, a stalo se tak třetím nejlidnatějším švédským městem. V roce 1900 posílilo Malmö tuto pozici 60.000 obyvateli.

Malmö pokračovalo v expanzi po první polovinu 20. století. Populace se v roce 1915 rychle navýšila na 100.000 a v roce 1952 na 200.000. Přístav Kockums byl největší zaměstnavatel v Malmö a jeden z největších přístavů světa. V roce 1917 Malmö dosáhlo 265.000 obyvatel, avšak po dalších 30 let se počet obyvatel nezvyšoval. Brzy Švédsko pocítilo recesi, která tvrdě zasáhla průmyslový sektor; přístavy a výrobny byly tvrdě zasaženy, což vedlo k vysoké nezaměstnanosti v celém regionu Skana. Přístav Kockums byl zavřen v polovině osmdesátých let, čímž město ztratilo jednoho z největších zaměstnavatelů, stejně jako významnou část městské kultury (stará přístavní oblast je nyní využívána Malmö Högskola). Kromě toho se mnoho rodin střední třídy přestěhovalo do rodinných domů v okolních oblastech, jako Vellinge, Lomma a Staffanstorp, které se vyprofilovaly jako předměstí obydlené vyšší střední třídou. Na konci devadesátých let Malmö zahájilo program developmentu atraktivních přímořských oblastí v nyní málo využité jihozápadní zátoce; v roce 2001 byla zahájena výstava městské architektury. Nové byty a vily vytvořily jádro nové městské části zaměřené na městskou střední třídu s atraktivním přímořským prostředím.

Roku 1985 Malmö ztratilo 35.000 obyvatel a populace se tak snížila na 229.000, avšak následovaly ještě větší obtíže. Mezi lety 1990 a 1995 Malmö ztratilo okolo 27.000 pracovních míst, čímž utrpěla městská ekonomie. Díky několika vládním projektům se však Malmö do roku 1995 modernizovalo do dnešní podoby. Malmö má největší podíl osob neskandinávského původu ze všech švédských měst. Zůstává městem třídního napětí a vysoké nezaměstnanosti.

Geografie

Malmö se nachází na 13°00′ východní délky a 55°35′ severní šířky. Díky svému umístění na jižním okraji Švédska je blíže italskému městu Milán než nejsevernějšímu švédskému městu Kiruna.

Malmö je částí mezinárodního regionu Öresund a od roku 2000 Öresundský most kříží Öresund do dánské Kodaně. Most byl otevřen 1. července 2000 a měří 8 kilometrů (celá trasa měří 16 km) s pylony až 204,5 metrů vysokými. Kromě spojení Helsingborg-Helsingør byla zrušena většina trajektových spojů.

Klima

Malmö společně se zbytkem jižního Švédská má oceánské klima. Přes polohu na severu je klima relativně mírné v porovnání s podobnými zeměpisnými šířkami nebo i s jižnějšími polohami, především díky Golfskému proudu. Kvůli severní poloze se délka dne pohybuje od 17 hodin v letním do 7 hodin v zimním slunovratu.

Léta jsou teplá a příjemná s průměrnými nejvyššími teplotami okolo 20 až 21 °C; občasné teplé vlny jsou během léta obvyklé. Zimy jsou chladné se stálými teplotami okolo -3 do 4 °C; teploty málokdy padají pod -10 °C.

Úhrn srážek je obvyklý s průměrnými 169 vlhkými dny v roce. Sníh padá především mezi prosincem a březnem, ale sněhová pokrývka nezůstává dlouho a některé zimy jsou téměř bez sněhu.

Öresundský most, který spojeje dáňskou Kodaň a švédské Malmö (foto Silvia Man, zdroj imagebank.sweden.se)
Öresundský most, který spojeje dáňskou Kodaň a švédské Malmö (foto Silvia Man, zdroj imagebank.sweden.se)

Doprava

Vlaky Öresund křižují každých 20 minut most Öresund spojujíce Malmö s Kodaní, a tedy i s jejím letištěm. Vlaky jezdí přes tento most z Kodaně, přes letiště Kodaň a Malmö i do Stockholmu, Gothenburgu nebo Kalmaru. V březnu 2005 započaly práce na ražení nového tunelu zvaného City Tumel. Tunel bude spojovat centrální vlakovou stanici v Malmö s Triagelnem pokračujíce do Hyllievång (Hyllie Meadow), kde se tento tunel spojí s mostem Öresund, což změní Malmö z konečné stanice na tranzitní (tunel dokončen v roce 2010).

Kromě kodaňského letiště, které je přístupné vlakem za 21 minut, má Malmö i své vlastní lětiště. To je dnes používáno především pro nízkonákladové lety, pro chartrové lety a domácí švédské aerolinky.

Systém dálníc byl propojen na most Öresund. Například Evropská cesta E20 vede přes most a poté společně s evropskou cestou E6 se vine podél švédského západního pobřeží z Malmö–Helsingborgu do Gothenburgu. E6 pokračuje dál na sever stále podél západního pobřeží a přes Norsko do norského města Kirkenes u Barentsova moře. Evropská cesta do Jönköpingu–Stockholmu (E4) začíná v Helsingborgu. Hlavní cesty ve směru Växjö–Kalmar, Kristianstad–Karlskrona, Ystad (E65) a Trelleborg začínají jako dálnice.

Malmö má asi 410 km cyklistických stezek a asi 40 % veškerého dojíždění se děje pomocí jízdních kol.

Malmö má dva průmyslové přístavy. Jeden z nich se stále používá a jedná se o největší severoevropský přístav pro import aut. Také se zde nacházejí dvě přístaviště: Limhamn Marina (55°35′ s. š., 55°E′ d.) ve veřejném vlastnictví a soukromý Lagunen (55°35′ s. š., 56°E′ d.). Obě přístaviště disponují omezenými doky pro hosty. Je zde možné absolvovat projížďky po moři zdarma.

Městská samospráva

Malmö je administrativní jednotka definovaná zeměpisnými hranicemi, která se skládá především z velkoměsta Malmö a z přilehlých oblastí. Městská část, která se dělí na centrum, městečko Arlov se samosprávou v Burlövu, má 258.020 obyvatel (2005). Obě oblasti zahrnují taktéž menší městské části stejně tak jako venkov (např. Oxie a Åkarp).

Demografie

Po roce 1971 začal klesat počet obyvatel Malmö z 265.000 v roce 1971 na 229.000 v roce 1985. Od té doby počet obyvatel opět rostl – k 1.1.2003 bylo provedeno sčítání lidu a Malmö obývalo k tomuto datu 265.481 obyvatel. Podle modelů projekce vývoje stavu obyvatelstva bude počet obyvatel stále růst a odhaduje se, že v roce 2013 bude v Malmö žít 301.600 residentů.

30 % obyvatel Malmö, tedy 87.554 tisíc osob, jsou přistěhovalci a i bez započítání druhé generace těchto přistěhovalců tento fakt řadí Malmö k městu s nejvíce přistěhovalci na hlavu (per capita) ve Švédsku.

V roce 2006 mělo Malmö třetí největší podíl obyvatel narozených v zahraničí v celém Švédsku.

Hospodářství

Hospodářství Malmö bylo tradičně zaměřeno především na stavění lodí (hlavně přístav Kockums) a na průmysl, který je spojený s stavebnictvím jako např. továrny pro výrobu betonu. Ovšem nejvyhlášenější univerzita tamějšího regionu se nachází v Lund asi 16 km severovýchodně. Důsledkem toho mělo Malmö v 70. letech komplikovanou ekonomickou situaci. Mezi lety 1990 – 95 bylo propuštěno z různých pozic celkově na 27.000 zaměstnanců a schodek rozpočtu byl vyšší než 1 miliarda švédských korun. V roce 1995 mělo Malmö největší míru nezaměstnanosti v celém Švédsku.

Avšak během posledních několika let zažívá Malmö oživení ekonomiky. Hlavním pozitivním faktorem byla ekonomická integrace s Dánskem, které započalo dokončení výstavby mostu Oresund. Téměř 10 % obyvatel Malmö pracuje v Kodani v Dánsku. Také univerzita v Malmö, (Malmö Högskola), která byla založena v roce 1998, pomohla nastartovat ekonomiku města. Rozvoji přispěl i vstup Švédska do EU.

Malmö má stále vysokou míru nezaměstnanosti v porovnání s ostatními velkými městy Švédska. Nezaměstnanost v populaci vykazují hlavně etnicky a sociálně odlišná místa ve východní a jižní části města. V roce 2004 byl podíl vydělávajících si lidí 63 %, zatímco Stockholm vykazoval 74 % a Gothenburg 71 %.

V roce 2005 jsou největšími firmami ve městě:

  • Skanska – stavebnictví: 3.025 zaměstnanců
  • ISS Facility Service AB – nemocniční služby, úklidové služby, etc.: 1.725 zaměstnanců
  • E.ON Sverige – energetika: 1.025 zaměstnanců
  • Sydsvenskan – noviny: 1.025 zaměstnanců
  • Pågen – pekařství: 975 zaměstnanců

Vzdělávání

Malmö má devátou největší vysokou školu v zemi – Malmö Högskola, která byla založena v roce 1998. Má asi 1.400 zaměstnanců a v roce 2010 ji studuje 25.000 studentů.

V městě má navíc instituty a fakulty starobylá univerzita v Lund, která byla založena v roce 1668. Jedná se o následující entity:

  • Akademie umění Malmö (Konsthögskolan i Malmö)
  • Hudební akademie Malmö (Musikhögskolan i Malmö)
  • Divadelní akademie Malmö (Teaterhögskolan i Malmö)
  • Lékařská fakulta, která má pobočku i v Lund

V Malmö se nachází i Světová námořní univerzita (angl. zkratka WMU – World Maritime University) založená OSN. Tato univerzita pracuje pod záštitou IMO (International Maritime Organization) – Mezinárodní námořní organizaci, specializované agentuře OSN. Námořní univerzita požívá privilegií a imunity stejně jako kterákoli jiná instituce OSN ve Švédsku.

Kultura

Film

Malmö bylo vykresleno ve filmu Havraní čtvrť (švéd. Kvarteret Korpen), debutu režiséra Bo Widerberga (1963). Film byl z větší části natočen v ošumělé části města Korpen, kde sídlí především dělnická vrstva. S humorem a jemností film vykresluje napětí mezi třídami i generacemi obyvatelstva. Film byl v roce 1956 nominován na Cenu akademie v kategorii nejlepší cizojazyčný film.

Divadlo

V roce 1994 bylo otevřeno divadlo Malmö Stadsteater (Městské divadlo Malmö), jedno z nejstarších kulturních míst v Malmö. Počáteční repertoár zahrnoval především divadelní hry, operu, muzikál, balet, hudební recitace a divadelní experimenty. V roce 1993 bylo divadlo rozděleno do třech oddělených částí – Dramatiska Teater (Dramatické divadlo), Malmö Musikteater (Hudební divadlo) and Skånes Dansteater (Skånské taneční divadlo) a původní název zanikl. Když bylo vlastnictví posledních dvou jmenovaných převedeno na kraj Skåne v roce 2006, Dramatické divadlo bylo pojmenováno podle původního divadla z roku 1944. V padesátých letech v divadle působil jako ředitel a vedoucí režisér Ingmar Bergman a mnoho jeho herců jako např. Max von Sydow a Ingrid Thulin se stalo hvězdami právě díky jeho filmům. Později se vedoucími režiséry stali Staffan Valdemar Holm a Göran Stangertz. Hudební divadlo Malmö bylo přejmenováno na “Malmö Operan“ (Operní a hudební divadlo Malmö) a nyní hraje opery, muzikály a novou klasiku. Jedná se o jednu z největších operních scén ve Skandinávii – má 1.511 sedadel. Skånské taneční divadlo je také stále aktivní. Hraje hlavně současný taneční repertoár a prezentuje práce švédských i mezinárodních choreografů v přístavu v Malmö. Od sedmdesátých let 20. stol. se stalo Malmö sídlem široké škály nezávislých divadelních uskupení a několika společností zábavního průmyslu. Město také hostilo mnoho rokových/tanečních vystoupení. V šedesátých letech měli v klubu Bongo koncert Led Zeppelin nebo Jimi Hendrix, v posledních letech v městě několikrát vystupovali hvězdy jako Morrissey, Nick Cave a B.B. King.

Ze slavných skupin zde začínali The Cardigans, kteří zde natočili jejich první album. 7. ledna 2009 odvysílal televizní kanál CNN Travel díl programu „MyCity_MyLife“, kde se objevila Nina Persson, která objevovala s kamerou její oblíbená místa v Malmö.

V roce 1988 založil Frederik Roos, sběratel švédského umění a významný finančník, Centrum současného umění Rooseum. Centrum bylo vybudováno v budově bývalé elektrárny, která byla postavena v roce 1900. Centrum se stalo v osmdesátých a devadesátých letech jedním z předních center současného umění v Evropě. Po smrti Frederika Roose do roku 2006 byla rozprodána většina sbírek a peníze byly vyplaceny nadaci pro podporu současného umění. Muzeum bylo v roce 2009 převzato správou jiného muzea (Moderna Museet), které by zde mělo začít vystavovat některé své sbírky.

Museum

26. prosince 2009 otevřelo Moderní muzeum svoji první expozici ve staré budově Centra současného umění Roosea. Sbírky Moderního muzea obsahují díla takových osobností jako je Marcel Duchamp, Louise Bourgeois, Pablo Picasso, Niki de Saint Phalle, Salvador Dalí, Carolee Schneemann, Henri Matisse nebo Robert Rauschenberg.

Architektura

Nejstarší budova v Malmö je kostel Svatého Petra. Byl vybudován v první polovině 14. stol. ve stylu baltické cihlové gotiky, pravděpodobně po postavení chrámu Svaté Marie v Lübecku. Chrám se skládá z budovy hlavní lodi, dvou postranních lodí, transeptu a věže. Exteriér je charakterizován především opěrnými pilíři, které se rozvětvují přes postranní lodě a ambit. Věž, která v 15. stol. dvakrát spadla, získala svůj nynější vzhled v roce 1890.

Další stará budova v Malmö se jmenuje Tunneln, která se nachází asi 300 na západ od chrámu Svatého Petra a která byla také založena kolem roku 1300.

V následujících stoletích bylo město zasaženo recesí. Další expanze se město dočkalo v polovině 19. stol. Tato expanze byla charakterizována použitím kamene a cihel ve stavebnictví. Rozmach trval do 20. stol. a dokládá ho, že ve městě můžeme stále vidět mnoho budov z tohoto období, které se staly charakteristickými monumenty města (např. synagoga). V třicátých letech přichází do města funkcionalismus. Kolem roku 1965 započala vláda Švédska program nazvaný Milionový program, který měl za cíl nabídnout cenově dostupné knihy na předměstích velkých švédských měst. Pozdější období se nese ve znamení udržitelného rozvoje – započala systematická výstavba parků, spojujících koridorů, rezidenčních nádvoří, rybníčků, zatravněných střech a systémů pro odvod dešťové vody.

Mezi novými budovami je také obytný mrakodrap Turning Torso. Turning Torso je 190 m vysoká budova a jako dominanta se rychle ujal jako typický znak Malmö.

Jiná zajímavá místa

Podél pobřeží Malmö se táhne rozsáhlá umělá pláž Ribersborg. Navzdory chladnému klimatu v Malmö se této pláži přezdívá Švédská Riviéra nebo také Riviéra severu. Je to místo, kde se nachází otevřené lázně Ribersborgs, které byly založeny roku 1898.

Slavnosti a významné události

Každý rok ve třetí týden měsíce srpna se koná v městě festival Malmöfestivalen. Je to festival různých kuchyní a událostí.

Ve městě se koná každý rok v březnu filmový festival BUFF, který je známý také jako Mezinárodní filmový festival dětí a mládeže. Byl založen roku 1984 a působí jako nezisková organizace.

Malmö bylo také hostujícím městem soutěže zpěváků a hudebních skupin Eurovision 1992. Stalo se jím poté, co ji minulý ročník Švédsko vyhrálo.

Konference nordických her je jedna z nejvýznamnějších událostí pro rozvoj herního průmyslu. Koná se každoročně v květnu a její program se dělí na konferenci samotnou, náborovou výstavu a výstavu her. Každý rok přitáhne stovky profesionálů z oblasti tvorby her.

Média

V roce 1848 byl založen jediný plnohodnotný novinový deník Malmö – Sydsvenska Dagbladet. Deník je jedním z největších firem v Malmö podle počtu zaměstnanců (viz část hospodářství). Vychází přibližně v nákladu 137 tisíc kusů. Kromě Sydsvenskan má město ještě jiná média – několik novinových plátků distribuovaných zdarma zaobírajícím se zábavou, hudbou a módou (např. City, Rodeo, Metro and Nöjesguiden). V městě jsou snadno dostupné vysílání regionální TV a rádia. Tato regionální média jsou samozřejmě dostupná po celé oblasti Skåne a jsou dostupné i na druhé straně úžiny Oresund.

Sport

Dominatním sportem v jižním Švédsku je fotbal. Po celá lét je nejlepším fotbalovým týmem Malmö tým Malmö FF, který hraje nejvyšší ligu Allsvenskan. Mužstvo mělo úspěchy v 40., 70. i 80. letech, kdy několikrát vyhrálo ligu. V roce 1979 dokonce postoupili do finále Evropského poháru, když porazili týmy AS Monaco, Dynamo Kiev, Wisla Krakov a Austria Vídeň. Ve finále na olympijském stadionu v Mnichově je ale porazil tým Nottingham Forest a to jediným gólem v utkání, kdy těsně před závěrem prvního poločasu skóroval Trevor Francis. Poté následovaly spíše neúspěšné roky, dokud mužstvo opět nevyhrálo v roce 2004 Allsvenskan. Malmö FF je tým, kde svoji profesionální kariéru začal hráč Zlatan Ibrahimović. V roce 2009 se Malmö stalo jedním ze čtyřech měst ve Švédsku, které hostovalo zápasy UEFA Evropského fotbalového šampionátu pod 21 let a podařilo se mu hostovat i finále. Druhý fotbalový tým IFK Malmö hrál svého času nejvyšší ligu ve Švédsku a to po dobu 20ti let. Dostal se do čtvrtfinále v Evropském poháru, což byl největší úspěch tohoto týmu. Dnes se klub nachází v 4. švédské divizi.

Mezi další významné týmové sporty patří lední hokej a tým sídlící v Malmö – Malmö Redhawks. Původně byl tým zafinancován milionářem a rychle se dostal do 1. ligy (polovina 90. let), ovšem poté nadešel úpadek sportovního výkonu a tým se nyní pohybuje mimo nejvyšší ligu. V Malmö se hraje i házená (tým Malmö HK), baseball, americký a australský fotbal. Z těchto sportů se těší zájmu veřejnosti jen házená.

Zástupce individuálních sportů jsou v Malmö badminton, cvičí se bojová umění a zájmu se těší i atletika.

www.malmo.se

Čerpáno z Wikipedie

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *