Birka

Birka je považována za nejstarší švédské město, někdy dokonce i v celé Skandinávii. Rozprostírá se na ostrově Björkö na jezeře Mälaren a bylo založeno v 8. století. Založil ji král země Svealand, jehož rezidence stála na nedalekém Adelsö.

Přibližně o sto let později líčí Birku nejmenovaný spisovatel jako město s mnoha zámožnými kupci a hojností všehomožného zboží a spoustou peněz a cenností. Prý zde žilo asi tisíc obyvatel včetně rozmanitých řemeslníků, jejichž výrobky přitahovaly kupce ze vzdálených krajin.

Město bylo vystavěno podle jednoduchého plánu. Lidé obývali jednoduché a skromně vybavené domy situované v řadách podél dlouhých přístavních hrází. U nich kotvily lodě, na nichž vyplouvali Vikingové na své obchodní výpravy a daleká tažení.

Model města Birka (foto Holger Ellgaard, zdroj Wikipedia)
Model města Birka (foto Holger Ellgaard, zdroj Wikipedia)

 

V roce 830 přišel do Švédska mnich Ansgar a tento rok je považován za počátek přijetí křesťanství v zemi. Avšak z okamžiku slávy se Birka netěšila dlouho. V 10. století bylo město opuštěno ve prospěch města Sigtuny na nedaleké pevnině.

Dnes je Björkö zelený ostrov s loukami a jalovcem porostlými svahy. Najdete zde fascinující muzeum Birkamuseet a stále zde pokračují archeologické práce. Muzeum přibližuje lidem jak Birka vypadala v době největší slávy a vystavuje mnoho nalezených artefaktů. Probíhajících vykopávek se mohou dokonce zúčastnit i návštěvníci.

V létě se konají bohoslužby v kapli sv. Ansgara. Birka má rovněž přístav, restauraci a dobrá místa ke koupání. V roce 1993 byla Birka a sousední Hovgården zapsány na seznam světového dědictví UNESCO.

Svatý Ansgar se narodil asi 8. září 801 v Amiens a zemřel 3. února 865 v Brémách. Byl arcibiskupem v Hamburku a v Brémách. Hamburské biskupské sídlo bylo založeno jako misijní výspa křesťanství v severních zemích a biskup Ansgar se zde proslavil jako „apoštol severu“.

Ansgar pobýval jistou dobu na dánském dvoře křesťanského krále Haralda Klaka. Když za králem Ludvíkem Pobožným přišla v roce 829 do Wormsu delegace dvou poslů ze Švédska od švédského krále Björna at Haugi, Ludvík určil Ansgara jako misionáře. Poslové tvrdili, že velké množství Švédů se chce nechat pokřtít a obrátit se na křesťanskou víru. Ansgar přijel do Birky v roce 829 se svým spolubratrem Witmarem. V roce 831 vytvořili malou komunitu, jejímž nejvýznamnějším členem byl i králův osobní sluha Hergeir.

Odkazy

Zdroj

  • Společník cestovatele – Švédsko, vydavatel Euromedia Group
  • Wikipedia
Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

3 thoughts on “Birka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *