Artur Hazelius

Artur Immanuel Hazelius, narozen 30. listopadu 1833 ve Stockholmu, zemřel 27. května 1901 ve Stockholmu. Byl švédský učitel, vědec a folklorista. Zakladatel muzea Nordic Museum a muzea v přírodě Skansen ve Stockholmu.

Artur Hazelius (zdroj Wikipedie)

 

Hazelius se narodil ve Stockholmu jako syn Johanna Augusta Hazelia, který byl vojenským úředníkem, politikem a novinář. Studoval na universitě ve městě Uppsala a v roce 1860 získal doktorský titul. Poté pracoval jako učitel. Podílel se na tvorbě několika učebnic a také na jazykové reformě.

V roce 1869 byl sekretářem švédské sekce na Skandinávském Ortografickém Kongresu ve Stockholmu (det nordiska rättstavningsmötet) a v roce 1871 publikoval jeho výsledky. Radikální reformy v švédském hláskování, které zde byly navrženy, nebyly přijaty Švédskou akademií (Swedish Academy). Vedly k tomu, že v roce 1874 vydal Johan Erik Rydqvist (1800 – 1877) první vydání velmi konzervativního hláskoslovného slovníku (Svenska Akademiens Ordlista). Nicméně později bylo mnoho návrhu kongresu zahrnuto v šestém vydáním tohoto slovníku.

Během svého cestování si Hazelius všiml jak švédský folklor, především architektura a další části materiální kultury, mizí vlivem industrializace, stěhování a dalších procesů modernizace. Proto se v roce 1872 rozhodl založit muzeum švédské etnografie, které se původně (1873) jmenovalo Skandinávská etnografická kolekce (Skandinavisk-etnografiska samlingen) a od roku 1880 je známo jako Nordic Museum (Nordiska Museum, nyní Nordiska museet). V roce 1891 založil muzeum v přírodě ve Skansenu, které se stalo vzorem pro další muzea v přírodě severní Evropě. K myšlence založení tohoto muzea ho přivedla návštěva královské sbírky budov, která byla založená poblíž Osla v roce 1881.

Jedna z budov umístěné ve Skansenu na ostrově Djurgården

 

Pro Nordic Museum Hazelius získal řadu předmětů z celého Švédska a dalších severských zemí – jako nábytek, oblečení, hračky, atd. Jeho hlavním zájmem byla venkovská kultura, ale jeho následovníci začali sbírat také věci spojené s městskou kulturou. Pro muzeum ve Skansenu sbíral celá stavení a zemědělské usedlosti.

I přesto, že zpočátku neměl tento projekt podporu státu jak Hazelius doufal, měl širokou podporu a už v roce 1898 měla Společnost pro podporu Nordic Museum (Samfundet för Nordiska Museets främjande) 4.525 členů. V roce 1891, rok před Hazeliovou smrtí, přidělil švédský parlament (riksdag) muzeu nějaké peníze a v roce 1900 byla tato suma dvojnásobná. V posledních letech svého života žil Hazelius v jedné budově ve Skansenu. Zemřel 27. května 1901 a 4. února 1902 byl pohřben ve Skansenu.

Nordic museet na ostrově Djurgården (zdroj Wikipedie)

 

Hazeliusovou manželkou byla Sofia Elisabeth Grafströmová, dcera Anderse Abrahama Grafströma, básníka a člena Švédské akademie (Swedish Academy). Jeho jediný syn Gunnar Hazelius (1874 – 1905) se stal správcem Nordic Museum. Gunnarova dcera – Gunnel Hazelius-Berg se později stala správkyní sbírek oděvů ve Skansenu a její manžel profesor Gösta Berg byl nějaký čas ředitelem obou muzeí.

Čerpáno z Wikipedie

O muzeu v přírodě Skansenu ve Stokholmu si můžete přičíst v těchto článcích:

 

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *