Anketa: Studium ve Švédsku | Zkušenosti

Studium ve Švédsku… Patříte mezi ty, kteří uvažují o studiu v zahraničí a přemýšlejí právě o Švédsku? Potom jste určitě strávili spoustu času na internetu hledáním.

Studium ve Švédsku | ilustrační foto (autor Ulf Lundin, zdroj imagebank.sweden.se)
Studium ve Švédsku | ilustrační foto (autor Ulf Lundin, zdroj imagebank.sweden.se)

 

Není tak jednoduché se sebrat a říct si jdu studovat do zahraničí, a proto určitě většina z vás prahne po informacích typu jak to chodí ve škole, jací jsou profesoři a studenti, kde a jak se dá sehnat ubytování, či kolik to vlastně stojí. Marta Slepánková se tedy zeptala za vás, čtyř ať už bývalých nebo současných studentů, kteří mají se švédským školstvím zkušenost. Třeba vám tímto odpovíme na vaše otázky.

Mirka Miličková

Mirka Miličková
Mirka Miličková

 

1. Co a kde jsi studovala?

Studovala jsem ekologii a ochranu přírody na SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) v Uppsale.

2. V čem se podle tebe liší studium v ČR oproti tomu ve Švédsku?

V ČR je výuka většinou zaměřena jen na klasické přednášky, kde student jen sedí a poslouchá, následně se musí naučit nazpaměť kvanta informací do mnoha různých a často velmi odlišných předmětů zároveň. Každý to zná. Jakmile skončí zkouškové, student na všechno zapomene a jde se šprtat na další nové předměty.

Ve Švédsku je kladen větší důraz na individualitu studenta. Výuka je interaktivnější, tím pádem i zábavnější a student se více naučí – sám a bez velkého šprtání. Studium je zábavnější, ale i intenzivnější. Poměrně velká část studia je věnována i domácí přípravě – čtení knih, vyhledávání a zpracovávání odborných článků, psaní esejí, dělání prezentací. Ve škole je poměrně častou formou výuky diskuze jen mezi studenty, kdy profesor diskuzi jen moderuje.

3. Jací jsou švédští studenti oproti těm českým?

Jsou více snaživí, berou studium vážněji. Každý švédský student musí umět dobře anglicky, protože magisterské studium mají povinně v angličtině.

4. Liší se nějak výuka? Dávají ve Švédsku důraz na jiný způsob výuky než u nás?

Semestr je zde rozdělen do dvou bloků, kdy v každé polovině semestru má student jeden, max. dva předměty a po jejich skončení hned dělá zkoušku. Výuka je intenzivnější, samostatnější, student do ní musí vložit více ze své iniciativy. U zkoušek jsem pak byla méně nervózní, protože jsem věděla, že jsem danou látku skutečně probrala a sama se ji naučila.

5. Je studium ve Švédsku nákladné?

Studium samo o sobě je zdarma. Život ve Švédsku ovšem nákladný je. Vše si vynásobte 3x než v ČR a dostanete ceny ve Švédsku. Ubytování na studentských kolejích mě stálo 7.500 Kč měsíčně, a to jsem měla jedny z nejlevnějších kolejí v Uppsale.

6. A co studentský život?

Uppsala je jedno z nejlepších studentských měst ve Švédsku, né-li v Evropě. Uppsalská Univerzita je nejstarší ve Švédsku, proto zde vznikly tzv. nations – studentské kluby, které si studenti sami založili, aby se tam spolu mohli setkávat krajané. Švédsko je velká země a v minulosti byly mezi kraji velké rozdíly. Dodnes tedy v Uppsale existuje 13 nations pojmenovaných podle těchto krajů. Každá nation je jiná a lze v ní najít i jinou zábavu. Většina nations má knihovnu, některé mají hospodu, restauraci, a některé pořádají velké party. Paří se prostě v knihovně mezi starýma knížkama od Shakespeara a ze zdi se na vás dívají starodávné obrazy nějakých důležitých ale mě neznámých pánů. 🙂 Na Univerzitě existuje i studentská unie, která pořádá různé akce a výlety. Totéž ale naleznete v nations, takže já se stala jen členem nation a měla jsem o zábavu vystaráno. 🙂 Jediná věc, která mě velmi překvapila a se kterou jsem se nemohla smířit je to, že všechny party ve městě končí úderem 1. hodiny v noci a všichni musí jít domů. My jsme na to nadávali, ale Švédi byli rádi, že můžou chodit a snad trefí domů po svých (nebo na kole). Uppsala žije hlavně začátkem semestru. Městem chodí různé průvody skupinek v maskách a hraje se a zpívá a tančí a vůbec se dělají divné věci. 🙂 To v Česku nezažijete.

7. Jak bydlí a žijí švédští studenti?

Studentské koleje jsou o dost luxusnější než na co jsme zvyklí z českých kolejí. Každý student má pokoj sám pro sebe. Neexistuje, aby bydlelo více lidí na jednom pokoji. Většinou má pokoj i své sociální zařízení. Kuchyň a společenská místnost je společná pro více pokojů. Kolejní kampus je vždy tvořen z více stejných budov, no a většinou se pořádají „chodbovice“ a nebo party na střeše. Taky často na kolejích najdete saunu, která je pro ubytované zdarma.

Radim Jurdič

Radim Jurdič
Radim Jurdič

 

1. Co a kde jsi studoval?

Studoval sem Tv produkci, Multimediálni produkci a Interkulturalní komunikaci na Jonköping högskolan

2. V čem se podle tebe liší studium v ČR oproti tomu ve Švédsku?

Určitě přístupem, odborností. Švédský systém dává větší důraz na praktičnost a hlavně na práci v teamech a školních projektech, které jsou i třeba časově omezené. Například – udělejte studii do 24 hodin ve 3 lidech apod. Co asi dává lepší průpravu do pracovního procesu. Školy se snaží spolupracovat se státními či soukromými institucemi, takže studenti řeší reálné případy (např. pokud člověk studuje sociální obory, dostává do ruky případy ze švédského sociálního úřadu. Studenti vypracují projekt podle dodaných informací a úřad se pak na základě jejich posudku rozhoduje. Avšak celou dobu se pracuje s anonymními daty). Měl jsem třeba předmět nazvaný „TV produkce“, kde za celý „trimestr“ byla tři velká cvičení a poslední cvičení bylo vysílání naživo do lokální televize. Člověk zjišťuje, že k celému studiu přistupuje úplně jinak, když vidí, že výsledek je hmatatelný.

3. Jací jsou švédští studenti oproti těm českým?

Jsou chladnější, střeží si své soukromí.

4. Liší se nějak výuka? Dávají ve Švédsku důraz na jiný způsob výuky než u nás?

Výuka je specifičtější, více praktická.

5. Je studium ve Švédsku nákladné?

Studium samotné je zdarma. Ovšem minimální měsíční náklady činí okolo 10.000Kč (bydlení cca – podle města 2.000 – 4.000 SEK, strava 2.000 SEK a 500 SEK za studijní materiály).

6. A co studentský život?

Neliší se moc od toho českého. Jen se asi tolik nevysedává v hospodách.

7. Jak bydlí a žijí švédští studenti?

Hodně záleží na školách. Může být v bytě každý sám nebo se bydlí v ubytovnách podobným českým kolejím – student bydlí sám v „minipokoji“ a sdílí ostatní prostory. Pak tu jsou ještě studentské koridory s jedním či více lidmi na jednom pokoji. Nejčastější je asi individuální bydlení, kdy člověk bydlí na pokojí sám.

Dominika Šeblová

Dominika Šeblová
Dominika Šeblová

 

1. Co a kde studuješ?

Ve Švédsku jsem se rozhodla studovat denní magisterské studium v oboru veřejné zdravotnictví na Stockholmské Univerzitě. Program se jmenuje „Population Health: Societal and Indidivudual Perspectives“ a je vedený výzkumným centrem, které se zaměřuje na rovnost ve zdravotnictví. Právě jsem dokončila svůj třetí semestr a po novém roce začnu psát magisterskou práci.

2. V čem se podle tebe liší studium v ČR oproti tomu ve Švédsku?

Jelikož jsem v ČR naposled studovala na gymnáziu, je pro mne poměrně těžké porovnat studium v ČR a ve Švédsku. Jedním z rozdílů je organizace semestru. Ve výše uvedeném programu máme vždy pouze jeden předmět, který většinou trvá pět týdnů a v jejich závěru je ukončen zkouškou. Tento způsob zaručuje sice časově kratší, ale zato intenzivnější studium jednoho tématu do větší hloubky a navíc máme možnost čerstvé znalosti okamžitě použít u zkoušky. Myslím si, že díky tomuto systému se studium rozloží poměrně rovnoměrně během celého semestru a student se vyhne velkým stresům ve zkouškovém období. Tento systém však není ve Švédsku používaný všude, jiné programy fungují odlišně.

3. Jací jsou švédští studenti oproti těm českým?

Připadá mi, že ve Švédsku se člověk častěji setká i se staršími studenty. Na rozdíl od Čech není status studenta a tedy i bezplatné studium omezeno věkovou hranicí 26 let. Mladí lidé si ve Švédsku po střední škole často berou rok volna „na rozmyšlenou“. Půl roku pracují, půl roku cestují, aby získali zkušenosti a rozhodli se, co budou dělat. I po bakalářském studiu část studentů nepokračuje hned na magisterské studium. Možná i z tohoto důvodu jsem ve svých 25 letech jedna z nejmladších ve svém magisterském programu a mnoho mých spolužáků má zajímavé zkušenosti z oboru. Studovat v jedné skupině se spolužáky, co mají pracovní zkušenosti, je podnětné – často mají jiný úhel pohledu na problém a příklady z praxe.

4. Liší se nějak výuka? Dávají ve Švédsku důraz na jiný způsob výuky než u nás?

Dalším rozdílem je, že profesoři musí připravit plán hodin tak, aby studium včetně přednášek, studia doporučené literatury a přípravy školních prací zabralo přibližně 40 hodin týdně. Tím je zaručeno, že studenti nepřekročí během týdne výši celého pracovního úvazku. Díky tomu je možné mít volné víkendy, případně si sehnat práci na částečný úvazek.

5. Je studium ve Švédsku nákladné?

Pro občany ze zemí Evropské Unie je studium ve Švédsku bezplatné, tudíž ani čeští studenti neplatí žádné školné. Na druhou stranu ale nemají nárok na půjčku na životní náklady, (tzv. CSN), kterou často využívají švédští studenti. A životní náklady ve Švédsku nejsou zanedbatelné. Proto většina studentů, jak švédských tak mezinárodních, má práci – tedy pokud se jim podaří nějakou najít. Nemáte-li před odletem do Švédska zajištěnou práci, doporučovala bych mít do začátku značné úspory, abyste měli čas najít si práci a ubytování. Najít a financovat ubytování je nejsložitější, obzvlášť ve Stockholmu a dalších větších městech. Celkově jsou životní náklady ve Švédsku vyšší. Já sama jsem měla štěstí a od začátku svého pobytu jsem měla práci.

6. A co studentský život?

Studentský život se liší podle univerzity. Jedna ze škol s nejsilnější studentskou tradicí je univerzita v Uppsale. Mají zde takzvané „student nations“ neboli studentské národy. Každý národ má svoji místnost nebo budovu a své společenské akce. Další studentskou tradicí je Valborg – Valpuřina noc. Podobně jako v Čechách se pálí ohně, ale pro studenty je to velká tradiční celodenní party. Začíná snídaní se šampaňským, v Uppsale se jezdí na raftech na místní řece a po tradičním obědě, kdy se jedí sledi, se pokračuje oslavami. Oslavy i tradice se na různých univerzitách liší.

Na Stockholmské univerzitě, kde studuji já, je jen jedna studentská unie, která pořádá pro studenty různé akce. Za členství ve studentské unii se každý semestr platí malý poplatek; ten umožňuje studentům účastnit se akcí a získat slevy nejen na akce samotné, ale i na dopravu a další služby. Univerzitní campus má několik studentských domů, které pořádají každotýdenní akce – hospody, hodiny tance nebo diskuze. Tyto akce jsou často populární, hlavně pro ty, co bydlí poblíž na kolejích a pro mezinárodní studenty. Nicméně studenti, kteří bydlí ve větší vzdálenosti ve městě, na ně chodí méně.

Studentská unie má také sportovní kluby a kurzy, které jsou skvělým místem kde poznat nové lidi. Já jsem začala hrát volejbal se klubem Stockholmské univerzity. Líbí se mi, že klub je otevřený i jiným studentům i pracujícím, jen ceny se liší. Nicméně díky tomu je skupina různorodá a nechodí tam jen mezinárodní studenti, ale i místní Švédi.

7. Jak bydlí a žijí švédští studenti?

Jak jsem již psala, pravděpodobně nejsložitějším úkolem je najít si bydlení. Kolejí je málo, Švédové se zapisují na čekací listiny ještě v době studia na střední škole. Koleje někdy nejsou ani pro studenty, kteří přijedou jen na krátkodobé studium v rámci programu Erasmus. Pro mezinárodní studenty, kteří přijedou na plné studium, školy ubytování skoro nikdy nezajišťují. Proto je potřeba najít podnájem a buď jej platit z úspor, nebo si najít práci. Najít byt či pokoj je ze zahraničí složité. Proto se doporučuje přijet do Švédska dříve a pár dní bydlet v hostelu či použít couchsurfing a při tom hledat ubytování.

Já sama jsem zvolila třetí cestu a našla jsem si práci jako au-pair. Tím jsem vyřešila ubytování i příjem. Nicméně bydlím dál od univerzity, mám méně času na studentský život a učím se po večerech a víkendech. Zároveň jsem však získala i jiné zkušenosti. S rodiči dětí vedeme dlouhé diskuze o švédské politice, školství či o tradicích. Ačkoli toto řešení není pro každého, všem zájemcům o studium ve Švédsku bych doporučila, aby při hledání ubytování a financování studia byli aktivní a vynalézaví.

Eva Vojkůvková

Eva Vojkůvková
Eva Vojkůvková

 

1. Co a kde jsi studovala?

Gynekologii v rámci programu Erasmus v Lundu.

2. V čem se podle tebe liší studium v ČR oproti tomu ve Švédsku?

Během 3 měsíců, kdy jsem na univerzitě v Lundu studovala, jsem výrazné rozdíly, co se týče studia, nenašla. Jako pregraduální student musím říct, že aspoň teoretické přednášky byly bez zbytečného balastu nedůležitých věcí.

3. Jací jsou švédští studenti oproti těm českým?

Byla jsem ve skupině jen „interantional students“, takže co se týče akademické půdy, nemám srovnání.

4. Je studium ve Švédsku nákladné?

To opravdu je! Naštěstí jsem měla finanční grant z projektu Erasmus, ten mi však pokryl pouze výdaje na bydlení. Musela jsem si zbytek hradit ze svého.

5. A co studentský život?

Studentský život je ve Švédsku určitě bohatý. V Lundu mají studenti možnost navštěvovat různé studentské kluby „nations“ a možnost se podílet i na jejich fungování. Student má tak možnost chodit na večírky, akce pro zahraniční studenty, jet na výlety apod.

6. Jak bydlí a žijí švédští studenti?

Oproti těm českým kolejím jsou určitě vybavené luxusněji. Pokoje pro jednoho jsou v mnoha případech vybaveny vlastní koupelnou a studenti sdílí velké kuchyně a jídelny, kde se dají pořádat párty a večere. Pokud někoho zajímá, proč jsou tu kuchyňky natolik vybavené (mikrovlnná trouba, elektrická trouba, sporáky a někdy i myčky nádobí), je to z toho důvodu, protože ve školách neexistují menzy/školní kantýny našeho typu, kde by se student najedl za pár korun, takže si většina studentů doma vaří.

Děkujeme všem za čas, který nám věnovali!

Tak co? Odpověděli jsme vám alespoň na nějaké vaše otázky? Pokud ano, tak to jsme rádi, pokud ne, tak jsme založili skupinu na Facebooku s názvem Studium ve Švédsku. Přidejte se k nám a diskutujte o svých problémech, dotazech nebo naopak zkušenostech! Buďte vítání.

 

Líbil se vám článek? Budu rád za sdílení.

One thought on “Anketa: Studium ve Švédsku | Zkušenosti

 • Profilový obrázek
  2015-12-08 (12:02)
  Permalink

  Dobrý den,
  chtěla bych se zeptat, jak je to s dálkovým studiem ve Švédsku a s věkem. Je mi totiž 29, ale chtěla bych si dodělat magistra, nicméně již pracuji.
  Děkuji! Ida

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *